1SY033 (Fysiologi 4)

Allmänt
Kursen ska bidra till kompetens kring bemötande av människor som lider av smärta genom tillämpad kunskap av sjukgymnastik och smärtfysiologi. För mer info besök kurshemsidan.
Betygsfördelning
G:
VG:
Betygsätt materialet
Upplagt material
1SY033 tentamen VT13