D0005A (Datorstödd industriell design)

Allmänt
Kursen täcker grundläggande områden som användargränssnitt, verktyg och funktioner i programmet Studio Tools från Autodesk.

De första tre övningarna är steg-för-steg uppgifter där grundläggande modellering övas. Tre individuella uppgifter ger möjlighet till kompletterande förståelse för ytmodellering, rendering och ljussättning. //kurswiki

Betygsfördelning
3: 28% (19 st)
4: 56% (39 st)
5: 16% (11 st)
Betygsätt materialet
Upplagt material
Projekt (zip)