Redovisning, kandidatkurs

Allmänt
Kursen består av externredovisning och ekonomistyrning
Betygsfördelning
Okänd
Betygsätt materialet
Upplagt material
FEG303 Sammanfattning