K0016K (Kemiska principer)

Allmänt
Kursen är uppbyggd kring 4 st deltentor, som totalt kräver att man uppnått ett genomsnitt på 50%. Deltentamen 3 och 4 upplevs generellt som svårare än de två andra.

För mer info besök kurswiki

Betygsfördelning
3: 78,9% (220 st)
4: 17,6% (49 st)
5: 3,6% (10 st)
Betygsätt materialet
Upplagt material
K0016K deltenta 1 LP3 11-12
K0016K deltenta 2 LP3 11-12
K0016K deltenta 3 LP3 11-12
K0016K deltenta 4 LP3 11-12
K0016K deltenta 1 LP3 13-14
K0016K deltenta 2 LP3 13-14
K0016K deltenta 3 LP3 13-14
K0016K deltenta 4 LP3 13-14
K0016K tentamen LP1 15-16
K0016K tentamen LP3 15-16

K0016K ordlista
K0016K lösningsförslag del 3
K0016K tentor