Fasta tillståndets kemi och geologi (K0023K/O0039K)

Allmänt
Jordens uppbyggnad, jordskorpan samt plattektonik. Grundläggande geologiska processer. Mineral och mineralgrupper, metoder för mineralkännedom. Bergartsbildande processer samt magmatiska, sedimentära och metamorfa bergarter. Metoder för bestämning av bergarter. Malmer, industrimineral och energiråvaror.

Grundläggande kristallografi. Kristallografi ur energisynpunkt. Termodynamiska cykler – beräkning av okända energistorheter. Kristallplan och Röntgendiffraktion. Data från
kurswiki

Betygsfördelning
N/A
Betygsätt materialet
Upplagt material
O0039K/K0023K Tentamen LP4 11-12
O0039K/K0023K Tentamen LP4 12-13
O0039K/K0023K Tentamen LP4 13-14
O0039K/K0023K Tentamen LP4 13-14