L0008A (Ljud och vibrationer)

Allmänt

Kursen behandlar följande moment:

  • Grundläggande akustik – grundläggande begrepp och definitioner
  • Lagstiftning och standarder inom ljud och vibrationer
  • Mätteknik – genomgång av mätmetoder inom ljud och vibrationsområdet
  • Hörseln – örats anatomi och fysiologi, psykoakustik och hörselskador
  • Ljudalstringsmekanismer – fysikaliska fenomen bakom alstring och spridning av ljud
  • Rums- och byggnadsakustik – ljudfält och ljudutbredning samt de mekanismer som styr reflektion, absorption och transmission av ljud i slutna utrymmen
  • Ljudisolering – metoder för beräkning av väggars ljudisolerande förmåga
  • Vibrationers inverkan på människan – mäta, analysera och beräkna helkropps- samt hand-arm-vibrationer
  • Vibrationsisolering – teori och beräkningsmetoder för vibrationsisolering-

Infomrmation från kurswiki

Betygsfördelning
3: 36% (12 st)
4: 55% (18 st)
5: 9% (3 st)
Betygsätt materialet
Upplagt material
L0008A En annan del av solsidan upg.1-3