M0032M (Matte 4)

Allmänt
Många anser att flervariabelanalysen är den roligaste mattekursen, då den är så pass grafisk och intuitiv. Laborationerna i matlab kräver en del, så börja i tid!

För mer info besök kurswiki.

Betygsfördelning

  • 3: 42,7% (275 st)
  • 4: 30,3% (195 st)
  • 5: 27,0% (174 st)
Betygsätt materialet
Upplagt material
M0032M tentamen LP4 10-11
M0032M sammanfattning LP4
M0032M laboration matlab LP4 10-11
M0032M inlämningsuppgift 1 LP4 13-14
M0032M inlämningsuppgift 2 LP4 13-14
M0032M matlabfiler LP4 10-11