MH1022 (Framställningsprocesser)

Allmänt
I första delen av kursen behandlas grunderna för metallframställning via hydro- och pyrometallurgi samt elektrokemisk metallurgi. I andra delen av kursen ges en översikt av hela processkedjan från råvara till pappersprodukt. Tonvikten ligger här på de olika sätt man kan frigöra träd- och växtfibrer på, hur och varför de fungerar samt vilka eventuella problem de olika metoderna för med sig.
För mer info besök kth.se
Betygsfördelning
Okänd
Betygsätt materialet
Upplagt material
Sammanfattning