N0011N (Makro)

Allmänt
Uppbyggd kring 4 seminarier och 4 duggor. Tentan utgår till står del från de uppgifter som ges på seminarierna.

För mer info besök kurswiki

Betygsfördelning
G: 54,4% (380 st)
VG: 45,6% (319 st)
Betygsätt materialet
Upplagt material
N0011N sammanfattning LP3 12-13
N0011N tentamen LP3 12-13
N0011N tentamen LP3 12-13
N0011N seminarieuppgifter 1 LP3 12-13
N0011N seminarieuppgifter 2 LP3 12-13
N0011N seminarieuppgifter 3 LP3 12-13
N0011N seminarieuppgifter 4 LP3 12-13