N0012N (Tillämpad Makro)

Allmänt
Uppbyggd kring 4 seminarier och 4 duggor. Tentan utgår till står del från de uppgifter som ges på seminarierna.

För mer info besök kurswiki

Betygsfördelning
G: 58,6% (380 st)
VG: 41,4% (319 st)
Betygsätt materialet
Upplagt material
N0012N tentamen LP4 12-13
N0012N tentamen LP4 13-14