N0027N (Marknadsanalys)

Allmänt
En kurs som trots dess nationalekonomiska perspektiv syftar till att analysera en marknads utifrån ett företags synvinkel. För mer info besök kurswiki
Betygsfördelning
G:
VG:
Betygsätt materialet
Upplagt material
N0027N tentamen LP2 14-15