NEG100 Makroekonomi

Allmänt
Kursen tar upp grundläggande modeller inom nationalekonomi så som exempelvis IS-LM modellen och aggregerad efterfrågan. För mer info besök gul.gu.se
Betygsfördelning
Okänd
Betygsätt materialet
Upplagt material
Sammanfattning