O0035K (Geologi)

Allmänt
Kursen tar upp grundläggande begrepp inom miljö, naturresurser, berg och jord.
Betygsfördelning
3:
4:
5:
Betygsätt materialet
Upplagt material
O0035K Instuderingsfrågor