Om tentaplugg

Tentaplugg.nu startade i början av 2013. Många studenter tycker om att dela med sig av sitt material för att hjälpa varandra, varför vi ansåg att det borde finnas en fri portal som gör detta enklare.

Vilka vi är

Projektet drogs igång av Carl Enbom och Filip Holmgren. Båda studerar femte året civilingenjör industriell ekonomi vid LTU. Hemsidan underhålls även i samarbete med www.gofuture.nu.

Information till lärare

Vi har fått både positiv och negativ feedback från lärare, vilket vi är tacksamma för. All form av feedback är bra för den fortsatta utvecklingen av tentaplugg.nu, och vi tar gärna emot era synpunkter även i fortsättningen. Nedan bemöter vi de tre vanligaste invändningarna som lärare för fram.

Tvärtom, menar vi. Innan tentaplugg.nu startades upp var det (och är till viss del fortfarande) vanligt för studenter att dela material via Dropbox, Google drive i vissa fall skolans egna servrar. Detta förekommer på alla högskolor och sker helt utan insyn från lärare. Genom att lägga upp materialet på tentaplugg.nu synliggör vi stora delar av det material som förekommer bland studenter, vilket på så vis ökar transparensen även för er lärare.
I vissa fall, ja. Av samma anledningar som ovan delades gammalt material i större utsträckning mellan studenterna innan tentaplugg.nu. En kurs som har återanvänt materialet flera gånger ligger i riskzonen för att studenterna delar gammalt material mellan varandra, utom kontroll för läraren. Med nytt material läser alla studenter kursen på lika villkor, utan att en grupp studenter med tillgång till gammalt material i princip kan kopiera sig genom uppgifterna. I förlängningen höjer det kvaliteten hos studenterna och kursen, som håller sig uppdaterad med aktuellt material.
Återigen — alternativet till att inte göra nya uppgifter är att studenterna delar de gamla mellan varandra, utan lärarens kontroll. Vi menar att detta är en sämre utgångspunkt för både studenter och lärare.